Приветствую Вас, Гість
Ця сторінка містить зразки нанесення рамки креслення та штампів креслення з їх розмірами.

Рамка креслення


На всіх форматах (А0, А1, А2, А3, А4) рамку виконують основною суцільною товстою лінією, відступаючи від краю по 5 мм зверху, знизу та с правої сторони. Зліва відступають 20 мм.
Також одразу креслять рамку штампа, якій після виконання креслення розчерчують та заповнюють.
Вільне місце, що залишаеться на форматі, зветься полем креслення. Саме в полі креслення компонують потрібні побудови.Штамп
Ми будемо використовувати штамп 185Х55. Нижче надано зразок штампу з розмірами, а також поступове виконання побудови штампа.

Маючи рамку штампу в першу чергу відступаемо від правої сторони рамки 120 мм та проводимо вертикаль на всю висоту штампу суцільною товстою лініею. Далі на відстані 10, 15 та 23 мм також проводимо вертиклі на всю висоту штампу суцільними товстими лініями.
На відстані10мм ліворуч ми проводимо ще один вертикальний відрізок суцільною товстою лінією, АЛЕ НЕ на всю висоту штампу, а тільки на 25 мм від верхньої границі штампу. Там, де закінчується цей відрізок ми проводимо горизонтальну суцільну товсту лінію від лівого краю штампу до вертикальної лінїі, що лежить на відстані 130 мм від правого краю штампу. На 5 мм вище проводимо таку саму лінію.

Заповнюємо отримані ячійки креслярським шрифтом номер 3.5: Зм.   Літ.   №докум   Підпис   Дата.
Та розкреслюемо вище та нижче цих ячійок суцільними тонкими лініями на відстані 5 мм друг від друга всю ліву частину штампу. Ячійки, що знаходяться вище надписів, заповнють, коли вносять якість зміни. Заповнюють згідно ГОСТ 2.503-74 (ми цього не будемо робити).

Додаємо на всю довжину штампу, що лишилась, дві горизонтальні суцільні товсті лініі на відстані 15 мм зверху та знизу від рамки штампу. Та, відступивши з правої сторони 50 мм наводимо вертикальну суцільну товсту лінію, що підіймається лише на 40мм. Таким чином ця вертикальна лінія НЕ ПЕРЕТИНАЄ верхню ячійку, що мае розмір 130х15. Також ми отримали ячійки, довжина яких повинна бути 70мм. Такою їх довжина і буде, якщо ви креслили штамп довжиною 185мм.
Однак, на форматі А4 штамп виконують на всю ширину аркуща, що залишаеться після того, як ви накреслии рамку. Розмір формату А4 в магазині не завжди відповідає ГОСТу, і тому розмір штампа по довжині може відрізнятись від 185мм. Саме тому розмір, якій повинен дорівнювати 70мм не викреслюють, а отримують залишком довжини штампу.

За розмірами суцільними товстими лініями докреслюємо штамп.

Заповнюємо написами праву частину штампу. Три верхні ячійки: Літ   Маса   Масшт.
В ячейках під цими написами заповнюємо:
 1. Літера, призначена документу. В нашому випадку - У - учбова.
 2. Маса
накресленої деталі чи виробу.
 3. Масштаб, у якому зроблено креслення.
В двох ячійках нижче пишемо Аркуш    Аркушів  та поряд з цими написами пишемо номер аркушу та скільки акрушів всього має цей документ.Додамо написи в правій частині штампу. В першу колонку пишемо зверху: Розроб    Перевір. Знизу: Н.контр.   тв.
В другу колонку записують прізвища тих, хто: розробив креслення - власне прізвище; того, хто перевірив креслення - в вашому випадку прізвище викладача; прізвище того, хто провів нормоконтроль та затвердив креслення (не запонюєте).  Дві наступні колонки заповнюються тими, чиї прізвища стоять у другій колонці. Заповнюються дві останні колонки ручкою та власним почерком.

Ячійки, що пронумеровані, заповнюють так:
1. ДТРеК.6021101.001, де:
ДТРеК. - індекс коледжу,
 602 - шифр спеціальності - останні три цифри, (602 - АД, 103 - ОП, 204 - ЕТ, 101 - ТХ) 
1 - вид навчання(1 - денна форма навчання, 2 - заочна форма навчання)
1 -індекс группи
01. - номер варіанту. У випадку, коли в завданні один варіант для всіх (як у першій та другіх графічних роботах), ставлять два нулі.
001 - номер графічної роботи.
Зверніть увагу, що в цьому коді є тильки дві точки - після індексу коледжу та після номеру варіанту.
 Заповнюеться перша ячійка шрифтом типу Б з нахилом, розмір шрифту - 5, пропесні літери.
2. Наймування кресленння, наприклад: "Типи ліній. Шрифт", "Спряження", "Тіла геометричні", "Модель" і таке іньше. Заповнюеться шрифтом типу Б з нахилом, розмір шрифту - 5, строчні літери.
3. Матеріал, з якого виготовлен виріб. Наприклад, "Ст 45" - сталь. Ми цю графу не запонюємо.
4. Шифт групи. Заповнюеться шрифтом типу Б з нахилом, розмір шрифту - 5, пропесні літери.
5. Ячійка в лівому верхньому кутку креслення запонюється тим самим кодом, що і перша ячійка, але до гори ногами. Це роблять для того, щоб складанні креслення було легко знайти.
 Заповнюеться перша ячійка шрифтом типу Б з нахилом, розмір шрифту - 3.5, пропесні літери.

Також можуть зустрічатися й такі штампи:

Цей штам використовують для прешого чи заглавного аркуша текстового документу та для специфікацій.

Цей штамп використовують для послідуючих аркушів текстового документу.
Бажаю успіхів в навчанні. А.В. Порубов