Приветствую Вас, Гість
На цій сторінці буде представленн конспект лекцій у вигляді вордовських файлив. Для того, чтоб скачати лекцію треба нажати на назву її теми.

Вступ. Формати. Основні написи. Лінії креслення

Шрифти. Конструкція букв та цифр. Оформлення основних написів, титульних аркушів.

Масштаби, нанесення розмірів, поділ відрізка та кола на рівні частини.

Спряження дуг, дуги з прямою, спряження двох прямих.

Уклон та конусність. Лекальні криві: еліпс, парабола, евольвента, циклоїда, синусоїда.

Загальні відомості про метод проекцій

Тіла геометричні. Розгортка геометричних тіл

Види аксонометричних проекцій. Показники спотворення.

Технічний малюнок.

Загальні відомості по лінії перетину. Перетин геометрічних тіл.

Перетин двох тіл обертання, що мають спільну вісь.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛИКУ 1 СІМЕСТРА

Вигляди, прості розрізи.