Приветствую Вас, Гість
1. На ватмані формату А4 креслимо рамку та незаповнені штампи.
2. Відступаемо від рамки зправа 15 мм та проводимо дуже тонку лінію, яку потім треба стерти. Цю лінію можно нацарапати голкою циркуля не сильно натискаючи на нього. Другу таку лінію проводимо там, де закіньчується маленький штамп - відступивши 70 мм від рамки зліва. Ці дві лініі обмежують довжину всіх типів ліній, що ми будемо креслити.
3. Від рамки зверху відстумаємо 20 мм та між двома тонкими лініями креслимо горизонтальну суцільну товсту основну лінію. Далі креслимо всі типи ліній, окрім розімкненої та суцільної хвилястої. Між лініями одного типу відступаємо 5 мм, між лініями різного типу - 10 мм. Слідкуйте за тим, щоб лінії (їх товщинна, відстань між штрихами, довжина штрика) відповідали ГОСТу.  Після того, як ви накреслите всі типи ліній, сотріть допоміжні вертикальні тонкі лінії.
4. Зверніть увагу на те, що ніяких розміров ви не ставите. На зразках вони надані для того, щоб ви зробили копановку креслення.
5. Штрихпунктирними тонкими лініями наносимо, згідно розмерів, осьові лініі кіл, що ми будемо креслити.

 6. Накресліть кола заданими на зразку тимапи ліній. Радіус першого кола 5 мм, всіх наступних - на 5 мм більше попереднього.
Для того щоб отримати суцільну тонку лінію треба тиснути на циркуль, або вставити більш м'який гриф олівця.
Зверніть увагу на те, що ці лініі також повинні відповідати ГОСТу - бути тієї ж товщини, з тими ж відступами між штрихами та довжиною штриха.
Зверніть увагу на те, що штрихпунктирні лініі завжди повинні перетинатись штрихами.  Кола штрихпунктирних ліній також повинні перетинати осьові лінії штрихами.

7. Від горизонтальної осьової кіл відступаємо 80 мм та проводимо горизонтальну штрихпунктирну лінію на все поле креслення - від рамки відступають мінімум 3 мм.
Далі графічна робота виконується по варіантам, які надані на зразку в полі штампа. Кожному, згідно розмірам треба накреслити пробку. Що це - читайте тут

8. Відступаємо від рамки зліва 10 мм та креслимо дуже тонку вертикальну лінію. Відступаємо від неї 125 мм вправо та креслимо ще одну дуже тонку вертикальну лінію, тепер відступаємо від останньї лінії вліво розмір, що позначен літерою L, та знов креслимо вертикальну тонку лінію. Також можна від крайньої лівої вертикальної лінії відступити 20 мм та накреслити ще одну вертикальну лінію.

9. На двох вертикальних лініях з правої сторони відкладаемо діаметри - d та D. Для того щоб відкласти діаметр ділимо його навпіл та відкладаемо від осьової лінії половину діаметру вгору та вниз. Тонкими лініями зєднуємо  отримані точки. Отримаємо усічений конус

10. Тепер треба накреслити отвір в пробці. Для цього робимо перетин по центру тіла пробки.  Відстань, що залишилась від конусу до правої рамки ділемо навпіл та проводимо вертикальну штрихпунктирну лінію - осьову перетину. В центр отриманого перехрестя ставимо голку циркуля та разводимо його на середній радіус  (d+D)\4.  Якщо довжину  L поділити навпіл, то відстань від осьової до контура конуса буде дорівнювати цьому радіусу.
 
 11. Для того, щоб кран пропускал воду чи газ в пробці зроблено квадратний отвір 15х15 мм. Ділимо 15 навпіл та відступаемо по 7,5 праворуч та ліворуч від центру пробки та від вертикальної осьової перетину. Лініі контуру конуса та кола , що лежать між цими лініями стирають.

11. На перетині ми отримаємо потрібний розмір. Це відстань від горизонтальної осьової до найбільш віддаленої точки на колі, що залишилось (відмічене синьшм кольором). Відкладаемо цей розмір вгору та вниз від осьової по центру пробки, та через отримані точки проводимо лінії, паралельні контуру конусу.

12. Тепер нам треба показати місцевий розріз. Ставимо три точки - вони показані синім кольором. Одну нижче осьової, дві десь поцентру верхньіх частин контура конуса. Поєднуємо ці точки суцільною хвилястою лінією. Тепер знизу від хвилястоі отвір треба показати штриховою лінією - для цього стираємо те, що показано червоним кольором.
зверху робимо штриховку. Після всієї роботи я наведу приклад, як роблять штриховку.
13.Покажемо, що отвір в пробці квадратний - через всю площину сторони квадрату треба зробити крест суцільними тонкими лініями. Проводимо ці лінії через точку перетину осьових ліній.
 Докреслимо пробку. Розмір штока (частини зліва) 18 мм в діаметрі. Ділимо цей розмір навпіл та відкладаємо вгору та вниз по 9 мм. Проводимо тонкими лініями контур штока. Десь посередині стираємо ці лінії на 2-3 мм - ці місця позначені червоними точками. Там ми будемо робити розрив штока.


14. Після того, як ви стерли про 2-3 мм, поєднуємо контур штока суцільною хвилястою лінією. Це буде означати, що шток довший, ніж показан на кресленні.
Тепер наводимо видимий контур суцільною товстою лінією, та позначаемо квадрат на кінці штока - він портібен для того, щоб повертати пробку та откривати чи закривати кран. Також позначаеться перехрещеними діагоналями прямокутника, зробленними суцильною тонкою лінією.

15. Креслення майже готово. Залишилось позначити перетин. Для цього використовують розімкнену лінію. креслять її там, де робили уявний розріз детали - ми робили його на відстані L/2. Та над винисеним контуром перетину підписуемо його.

Зробивши це креслення, покажіть його викладачу, виправте помилки, докресліть та заповніть штамп і можете здавати роботу.

Подивимось ближче, як позначають площину перетину: стрілку роблять суцільною тонкою лінією, а торкається стрілка розімкнену лінію, яку ділять на три частини та відступають 1\3 від краю, що далі від деталі. Букву також ставлять далі від деталі.


Розберемо, як роблять штриховку. Штриховка виконується під кутом 45 градусів суцільною тонкою лінією. Відстань між лініями повинна буди однаковою для кожної деталі. Лініі штриховки повинні доходити до контурних ліній. 
Покладемо на горизонтальну лінію ленійку та прикладемо до неї кутнік 45 градусів. Під кутник креслимо лініі штриховки. Пересовуємо кутник по лінійци на однаковий шаг, наприклад 5 мм, та робимо штриховку всієї деталі.
Бажаю успіхів в навчанні. А.В. Порубов